Sannolikheter i spel

När det gäller strategier och metoder för casinospel bygger de i mycket hög utsträckning på sannolikhet. Casinospel är till största delen hasardspel, det vill säga de avgörs av slumpen. När det gäller casino online är det i de flesta fall en slumpgenerator som avgör hur ett spel utfaller, vilket gör att du inte kan påverka själva spelet alls. Men, genom att använda dig av sannolikhetsteorier kan du ändå ha en chans att förutse utgången och på så sätt anpassa spelet för att öka vinstchanser och minska förluster. När det gäller helt slumpartade spel kan man likna dem vid att singla slant. Och här brukar man tala om två begrepp som visar hur vår hjärna kan spela oss spratt i beslutsprocessen.

Spelarens felslut

Spelarens felslut är kanske det mest klassiska begreppet inom logiken, och det visar på hur vårt sökande efter mönster i allt som händer kan ställa till det när vi ska fatta ett beslut. Kort beskrivet kan spelarens felslut sägas visa på missuppfattningen att om ett visst utfall framkommit oftare än vanligt under en tid, kommer det att ske mer sällan i framtiden. Vi kan ta exemplet slantsingling. Om du singlar slant tre gånger, och de två första ger krona, borde det förstås komma upp klave nästa gång. Det är vad vi förväntar oss, och det är ofta också denna förväntan som styr våra beslut. Verkligheten ser lite annorlunda ut. Naturligtvis är det också i denna tredje omgång 50/50, och det är lika stor sannolikhet för krona som för klave. Slanten har ingen aning om vilken sida som kommit upp i tidigare singling.

De stora talens lag

Det andra begreppet är de stora talens lag. Här handlar det om teorin om att allt jämnar ut sig i längden. Om du singlar slant 1000 gånger bör det bli krona runt 500 gånger. Ju större tal, det vill säga ju fler gånger du singlar slant desto större är sannolikheten för 50/50 utfall. Precis som då det gäller spelarens felslut lockas vi här att tro att det måste bli ett visst utfall beroende på tidigare resultat.

Dessa två begrepp kommer också till pass när vi talar om casinospel. Vid roulettehjulet, till exempel, finns lika många röda och svarta fack, samt ett grönt, nollan. Här är sannolikheten för rött eller svart 48,65 % och för att kulan ska hamna på grönt är den statistiska sannolikheten 2,7 %. Men, även här gäller att du inte alls kan lita på att kulan hamnar på svart nästa gång, bara för att den stannat på rött ett antal gånger. Varje spel ger samma sannolikhet, oavsett tidigare utfall.

Förutse sannolikheten

Visst kan man förutse sannolikheten för ett visst resultat, men missuppfattningen att allt ska följa ett visst mönster kan ställa till det rejält om vi väljer att helt satsa efter tidigare resultat. Det du egentligen behöver ha koll på för att veta hur bra en satsning i ett visst casinospel är, är dels sannolikheten för det specifika utfallet, dels hur stor utdelningen blir vid vinst. Vet du detta kan du också avgöra om satsningen är värd att göra.